MeToo

20070503-Umbrië met Niek & Wil136Maureen Sie is hoogleraar in Tilburg, Rotterdam en Leiden. Ze schrijft hier (https://bijnaderinzien.org/2017/12/01/over-metoo-gesproken/) over #MeToo. Ze doet dit op een verstandige en genuanceerde manier.

Dit is mijn commentaar.

Maureen, dit is een prima ‘overzicht’ van hoe de discussie in elkaar zit en hoort te zitten! Er zijn twee dingen die ik toch nog wel even aan de orde wil stellen, of wil vragen. Het eerste gaat over straffen; je hebt het over strafvervolging en celstraf. Dat is natuurlijk altijd al een heikel punt, zeker nu een aantal politieke stromingen (ook hier in Nederland) menen dat streng straffen de kortste weg naar gerechtigheid is. Ik heb wel begrepen dat vrije wil en eigen verantwoordelijkheid duistere begrippen zijn, begrippen die veel mensen niet los durven te laten omdat ze de gevolgen ernstig achten. Ik ben een incompatibilist, de vrije wil is een illusie; daarnaast denk ik overigens niet dat straffen niet nodig is. Je kent waarschijnlijk wel wat bijv. Joshua Greene daarover heeft geschreven, en Verplaetse. Maar gezien de juridische praktijk van dit moment en wellicht die van alle tijden, waarin rechters en officieren van justitie maar wat ‘aanfantaseren’ over de manier waarop ‘misdadigers’ denken en tot hun daden komen, heb ik vaak weer het gevoel ‘wat gebeurt hier nu weer?’. Kun je daarover nog iets kwijt met betrekking tot dit gevoelige onderwerp, waarin misdaad en wellicht vergeefbaar wangedrag zo moeilijk te scheiden zijn?
Verder een puntje van kritiek. Zou het niet beter zijn termen met een sterke emotionele lading te vermijden, als het even kan? Toen ik nog les gaf, ik ben bioloog, ben ik een aantal malen boos geworden als leerlingen door docenten als ‘lui’ werden getypeerd. Door de negatieve ondertoon van dit begrip wordt je op een spoor gezet dat zeker niet in het belang is van de leerling – wat is er aan de hand waardoor de leerling niet zo hard werkt als wij zouden willen. Zo geldt dat voor mij ook wel wat voor het woord ‘machtswellusteling’. Dan gaat de nuance die je artikel kenmerkt verloren.
Nogmaals bedankt voor deze bijdrage aan de discussie, Hans van den Berg

Maureen Sie op wordpress

Advertenties

Psychisch gestoord?!

Bra dag 6 26-7-2009 10-47-01-2
Lianen in oerwoud in Brazilië, foto JHB

In de NRC van 15 oktober 2015 staat een bericht over twee van oorsprong Braziliaanse – die nationaliteit doet er niet toe – jongens, broers, die na een traumatisch verlopen jeugd hier in Nederland geadopteerd zijn. Helaas loopt het mis met deze jongemannen – ze beroven mensen en plegen moorden. Ze zijn gelukkig gepakt en wachten op hun veroordeling. In de NRC wordt er verslag van gedaan:

http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/15/waarom-gingen-ze-dan-moorden-blijft-de-vraag-1544683

Twee kenmerkende alinea’s zijn deze.

De adviezen over de oudste broer verschillen. Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) is tbs niet aan de orde. Het centrum meent dat Admilson geen psychische stoornis heeft. Ook geen posttraumatische stressstoornis, oordeelt psychiater Pieter Ronhaar. „Mogelijk om strafvermindering te krijgen” simuleert hij hallucinaties en het horen van stemmen.

Vier andere onderzoekers, door de advocaten ingeschakeld, onderschrijven dit op hoofdlijnen, maar zij oordelen dat de persoonlijkheidsstoornis van Admilson wel van invloed is geweest op de roofmoorden. De kans op herhaling is groot, vrezen ze, als de oudste broer niet behandeld wordt. Hun advies: Admilson verdient tbs.

Het staat er echt, het PBC meent dat de oudste, de waarschijnlijke aanstichter, geen psychische stoornis heeft. Wat voor stoornis, denk ik, heeft hij dan wel, in zijn hart?, in zijn handen, waarmee hij de moord beging? Het is een stoornis, lijkt me. Het is een stoornis die zijn oorsprong vindt in de hersenen van deze man, ergo, een psychische stoornis. Wat verstaat het PCB daar dan onder, anders dan iedere andere Nederlander? Is het een soort geheimtaal die hier wordt gebezigd, bedoeld om justitie tevreden te stellen? Ik begrijp het niet.

Voor de niet-goede verstaander, het lijkt mij beter als Admilson tbs krijgt, maar dat betekent dat er onderscheid wordt gemaakt zonder dat daarvoor een zinvolle verklaring is. Alle misdadigers zijn psychisch gestoord, alleen de mate waarin verschilt.  Elk misdadig gedrag (volgens de heersende maatschappelijk normen) is gestoord, afwijkend, en vindt zijn oorsprong in het brein, in de psyche. Misschien wil niet iedereen daar zomaar aan, dat begrijp ik.

Admilson simuleert het horen van stemmen en hallucinaties, soit, dat is tamelijk begrijpelijk als dat strafvermindering tot gevolg heeft. Het is wel zaak voor de betrokkenen om dat te doorzien.